Как се правят дървени прозорци

Първото, на което се залага за дълготрайността на бъдещия прозорец е избора на дървесината и нейната обработка. Качеството на дървесина зависи от нейния вид. Дървесните видове се делят на иглолистни, широколистни и екзотични. От иглолистните видове за производство на прозорци най-широко се използват бор, ела, смърч. От широколистните видове най-много се използва дъб, махагон и меранти. От екзотичните видове за производство на прозорци най-широко се използва евкалипт. Меранти е дървесина от група на видове, разпространени в Юго-Източна Азия. Махагонът и меранти практически не подлежат на гниене имат висока якост, добре понасят влажната среда, което е свързано с особеностите на изработването им.

Физико – механичните свойства на дървесината зависят от нейната влажност. При сушенето на дървесината отначало се отделя капилярната влага, след това се изпарява хигроскопичната, при което обемът на дървесината се намалява, а якостта й се увеличава. Дървесината се изсушава до влажност 12%, след което биченият материал е готов за последваща обработка. Конструкцията на многослойният ламел, предотвратява всякакво изкривяване и осигурява точност на размерите. Трислойният прозоречен профил има по-висока якост в сравнение с подобна от масив. Освен това, преди слепването се премахват всички недостатъци и такъв профил е по-дълготраен.

Всеки етап на обработка има свое функционално предназначение. Обработката на дървесина предвижда импрегниране, грундиране, боядисване/лакиране. Импрегнирането е метод за защита на дървесината от гъбички, плесен и посиняване, които я разрушават. Същевременно спомагат за намаляване колебанията на влажността в дървесината и като следствие се намалява, вероятността за образуване на пукнатини и деформация. С процеса на импрегнация за по продължително време се запазва качеството на повърхността на дървесината. Дълбоката импрегнация предпазва поразяването на дървесината от гниене.

Вакумната импрегнация е най-ефективна. Този вид на обработка осигурява проникване в дълбочина и висок защитен ефект. Вакумно импрегниране прави дървото водоотблъскващо. Дървото обработено по такъв начин, попива по-малко влага и съхне по-бързо. Вакумната обработка е нетоксична: не съдържа арсен, нанасящи вреда на околната среда соли, токсични отпадъци на обработката, тъй като дървото се подлага на импрегниране вече в готова /разбичена/ форма.

Грундиране – основно предназначение на грунда е създаване на надежно свързване на горните слоеве на покритието с боядисаната повърхност. За окончателното обработване на прозоречните елементи, могат да се използват, както покривни бои, така и състави подчертаващи естествената красота на текстурата на дървото. Боядисаният слой, трябва да регулира влажността на дървесината, да подобрява външният й вид и облекчава поддържането й. Съвременните бои са едно от основните различия на новите дървени прозореци от старите. Качествените съвременни бои надеждно защитават дървото от гниене и въздействието на времето, а същевременно му позволяват да „диша”. Стандартната дървена рамка за 24 часа пропуска през порите си около 2,7 м3 въздух. Това е така нареченото дишане на дървото. Външният и вътрешния въздух си сменят местата, поддържайки влажност и свежест в помещението. Боите позволяват да се подчертае структурата на дървото (боядисване „лакиране” с бои на водна основа) и да се избере, какъвто и да е покривен тон и оттенък на цвета. Боядисването може да се осъществява с вакумен метод на напластяване, което дава най-високо качество на повърхността, а също така с използване на електростатична технология с прилагане на распръквател на боята.

За традиционното боядисване на дървени изделия са се използвали маслени бои, по-късно са се появили алкидни бои и емайли, а след това – бои и емайли на нитро основа. Към настоящия момент се прилагат нови технологично удобни системи за боядисване/лакиране, а именно за атмосфероустойчиви и екологично чисти водоразтворими акрилни бои/лакове с многократно време на сушене в естествени условия. При боядисването/лакирането се взима под внимание основно вида на дървесината, от която ще се изготвят прозоречните профили, например всички тропически широколистни видове съдържат малко смола, поради това обикновено ги боядисват в естествени тонове.

Comments are closed.