NUSCO Серия

Защо едно от най трудните решения в интериора е изборът на Врати? Защото при по дълбоко вглеждане в проблематиката във всяка една врата се въплъщава идеята за подвижното пространство. Естествено, основната функция на вратата като елемент от интериора е да отделя едно пространство от друго, но във функционалността на този архитектурен елемент винаги се намесва човешкия фактор с неговите действия. Поради тази причина вратите не са само фрагмент от публичното пространство или жилището. Вратата осъществява по предназначението си връзката между външния и вътрешния свят, общественото с личното, винаги е била обект на символизъм, който проличава обикновено в богатата й украса. Компанията Nusco Porte се ражда в началото на 60-те години в Италия, създател е г-н Марио Нуско. Дългата семейна традиция в дърводелството позволява на фамилията Нуско днес да са сред лидерите в производството на врати в цяла Европа и има представителства в много страни на континента. От началото на 80-те фирменото производството се насочва и специализира изключително в изпълнението на интериорни врати. Компанията изключително много държи на мнението на клиента. Съобразява се с бързо променящите се изисквания на пазара и организира производството си в търсене на високо качество, стремеж да задоволи и клиента, който търси най-нестандартната врата.

Разгледай каталог 2016 ТУК!