Фамозо Лайн ЕООД - е изпълнявало строително - монтажни работи в сградата на СИ Банк находяща се на ул. Славянска, а именно проектиране, производство, доставка и монтаж на дървени стъклопакетни прозорци, балконски, входи и вътрешни врати. Дружеството притежава високо квалифицирани специалисти и е изпълнило задълженията си с необходимото качество и в договорените срокове.

Васил Симов, Изпълнителен директор