Като изпълнител на дървена стъклопакетна дограма, дружеството ФАМОЗО ЛАЙН ЕООД е изпълнило поетите ангажименти с много добро качество и в договорените срокове. При съвместната ни работа фирмата предложи висококачествени услуги, професионализъм и коректност, съобразявайки се с нашите високи изисквания.

За нас е удоволствие да препоръчаме дружеството като добър партньор на всички бъдещи инвеститори.

инж. Борис Чилев, Директор