Врати

Естествено , основната функция на вратата като елемент от интериорът е да се отдели едно пространство от друго , но във функционалността на този архитектурен елемент винаги се намесва човешкия фактор с неговите действия . Поради тази причина вратите не са само фрагмент от публичното пространство или жилището.

Вратата осъществява по предназначението си връзката между външния и вътрешния свят , общественото с личното , винаги е била обект на символизъм , който проличава обикновено в богатата й украса . Компанията Nusco порта се ражда в началото на 60 - те години в Италия , създател е г - н Марио Нуско . Дългата семейна традиция в дърводелството позволява на фамилията Нуско днес да са сред лидерите в производството на врати в цяла Европа и има представителства в много страни на континента . От началото на 80 - те фирменото производството се насочва и специализира изключително в изпълнението на интериорни врати.

Компанията изключително много държи на мнението на клиента . Съобразява се с бързо променящите се изисквания на пазара и организира производството си в търсене на високо качество , стремеж да задоволи и клиента , който търси най - нестандартната врата .