Врати

Естествено , основната функция на вратата като елемент от интериорът е да се отдели едно пространство от друго , но във функционалността на този архитектурен елемент винаги се намесва човешкия фактор с неговите действия . Поради тази причина вратите не са само фрагмент от публичното пространство или жилището.

Вратата осъществява по предназначението си връзката между външния и вътрешния свят , общественото с личното , винаги е била обект на символизъм , който проличава обикновено в богатата й украса .

Направи запитване